Restrukturyzacja

Po co nam prognoza finansowa

Po co nam prognoza finansowa?

Co to jest prognoza finansowa? Słownik języka polskiego podaje, że prognoza to przewidywanie przyszłych zjawisk lub zdarzeń. Prognoza finansowa zatem to przewidywanie przyszłych zjawisk lub zdarzeń związanych z naszymi finansami. Prognoza finansowa jest jednym z głównych narzędzi budżetowania czy też planowania działalności firmy w kolejnych latach. Kiedy niezbędne jest przygotowanie prognozy finansowej? Najczęściej prognozy finansowe …

Po co nam prognoza finansowa? Read More »

BIK Biuro Informacji Kredytowej

Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe powołało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Do BIK przekazywane są informacje dotyczące historii kredytowej osób indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców. Każdy, kto korzystał, lub korzysta z jakichkolwiek produktów kredytowych, posiada tam swoją historię. …

Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta? Read More »

Restrukturyzacja kredytu bankowego a prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja kredytu bankowego a prawo restrukturyzacyjne

Problemy finansowe dotykają zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. W wielu przypadkach problemy finansowe oznaczają konieczność rozpoczęcia restrukturyzacji kredytów. Potoczne skojarzenie określenia „restrukturyzacja” odnosi się na ogół do procedur określonych w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814). Należy jednak mieć na uwadze, że restrukturyzacja to także inne działania podejmowane w celu …

Restrukturyzacja kredytu bankowego a prawo restrukturyzacyjne Read More »

restrukturyzacja kredytu

Jak rozmawiać z Bankiem, kiedy raty kredytu rosną — restrukturyzacja kredytu

Trudne czasy nadeszły dla kredytobiorców. W 2022 r., po wielu latach niskiego oprocentowania kredytów, stopy procentowe zaczęły wzrastać. Sytuacja ta ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości rat spłacanych kredytów. Dotyczy to w takim samym stopniu Klientów indywidualnych, spłacających kredytu hipoteczne i gotówkowe, jak i Klientów instytucjonalnych, firmowych, którzy muszą zmierzyć się z wyższymi ratami kredytów inwestycyjnych …

Jak rozmawiać z Bankiem, kiedy raty kredytu rosną — restrukturyzacja kredytu Read More »

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Podstawą prawną działania Biura Informacji Kredytowej jest art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.). Przepis ten stanowi, że Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania. 1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim …

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania Read More »

System „Bankowy Rejestr”

System Bankowy Rejestr to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. Bankowy Rejestr należy odróżnić zarówno od Biura Informacji Kredytowej jak i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wprawdzie nie jest on tak popularny jak wspomniany BIK czy BIG, to jednak z uwagi na konsekwencje wynikające ze znalezienia się w tym Systemie określany jest on często „czarną listą”. …

System „Bankowy Rejestr” Read More »

Restrukturyzacja czy upadłość?

Jak określa art. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) „celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”. W …

Restrukturyzacja czy upadłość? Read More »

Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii.

Do połowy 2021 r. obowiązuje nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159). Jest to bardzo …

Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii. Read More »