Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii.

Do połowy 2021 r. obowiązuje nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159). Jest to bardzo …

Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii. Read More »