Upadłość

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy złożyć w ściśle określonej formie. Obowiązujące przepisy nie tylko wyliczają elementy obowiązkowe takiego wniosku, należy również pamiętać o równie istotnym elemencie jakim są dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL …

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Read More »