Upadłość

BIK Biuro Informacji Kredytowej

Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe powołało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Do BIK przekazywane są informacje dotyczące historii kredytowej osób indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców. Każdy, kto korzystał, lub korzysta z jakichkolwiek produktów kredytowych, posiada tam swoją historię. …

Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta? Read More »

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Podstawą prawną działania Biura Informacji Kredytowej jest art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.). Przepis ten stanowi, że Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania. 1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim …

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania Read More »

System „Bankowy Rejestr”

System Bankowy Rejestr to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. Bankowy Rejestr należy odróżnić zarówno od Biura Informacji Kredytowej jak i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wprawdzie nie jest on tak popularny jak wspomniany BIK czy BIG, to jednak z uwagi na konsekwencje wynikające ze znalezienia się w tym Systemie określany jest on często „czarną listą”. …

System „Bankowy Rejestr” Read More »

Restrukturyzacja czy upadłość?

Jak określa art. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) „celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”. W …

Restrukturyzacja czy upadłość? Read More »

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy złożyć w ściśle określonej formie. Obowiązujące przepisy nie tylko wyliczają elementy obowiązkowe takiego wniosku, należy również pamiętać o równie istotnym elemencie jakim są dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL …

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Read More »