Mediacje

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 3

Dlaczego JST tak rzadko zawierają ugody? Zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzone nowelizacją z 2017 r. wprowadziły możliwość bardziej racjonalnego podejmowania decyzji przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Podsumowując jednak ponad trzy lata funkcjonowania znowelizowanych przepisów z perspektywy mediacji prowadzonych z udziałem podmiotów z sektora …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 3 Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 2.

Co musi się stać, aby ugoda nie naruszała dyscypliny finansów publicznych. Obowiązująca aktualnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi w szczególności, ze nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych: dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 2. Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 1

Czy JST mogą zawierać ugody nie naruszając dyscypliny finansów publicznych? Wprowadzenie: Jednostki sektora finansów publicznych powinny kierować się w swojej działalności finansowej zasadami celowości, oszczędności i działania dla dobra finansów publicznych. Wykonując swoje obowiązki niejednokrotnie muszą dochodzić swoich roszczeń przed sądami powszechnymi. Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów. Jej celem jest wypracowanie porozumienia …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 1 Read More »