Agnieszka Malec

Ekonomistka, analityk finansowy, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku

Środki trwałe – o czym warto wiedzieć.

Podstawowym dokumentem definiującym pojęcie środków trwałych jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jako środki trwałe przyjmuje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku …

Środki trwałe – o czym warto wiedzieć. Read More »