Agnieszka Malec

Ekonomistka, analityk finansowy, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku

Po co nam prognoza finansowa

Po co nam prognoza finansowa?

Co to jest prognoza finansowa? Słownik języka polskiego podaje, że prognoza to przewidywanie przyszłych zjawisk lub zdarzeń. Prognoza finansowa zatem to przewidywanie przyszłych zjawisk lub zdarzeń związanych z naszymi finansami. Prognoza finansowa jest jednym z głównych narzędzi budżetowania czy też planowania działalności firmy w kolejnych latach. Kiedy niezbędne jest przygotowanie prognozy finansowej? Najczęściej prognozy finansowe …

Po co nam prognoza finansowa? Read More »

Środki trwałe – o czym warto wiedzieć.

Podstawowym dokumentem definiującym pojęcie środków trwałych jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jako środki trwałe przyjmuje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku …

Środki trwałe – o czym warto wiedzieć. Read More »