Jak rozmawiać z Bankiem, kiedy raty kredytu rosną — restrukturyzacja kredytu

Trudne czasy nadeszły dla kredytobiorców. W 2022 r., po wielu latach niskiego oprocentowania kredytów, stopy procentowe zaczęły wzrastać. Sytuacja ta ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości rat spłacanych kredytów. Dotyczy to w takim samym stopniu Klientów indywidualnych, spłacających kredytu hipoteczne i gotówkowe, jak i Klientów instytucjonalnych, firmowych, którzy muszą zmierzyć się z wyższymi ratami kredytów inwestycyjnych czy wyższym kosztem odsetkowym kredytów obrotowych.

Wielu Klientów banków zadaje sobie pytanie, czy można coś zrobić w tej sytuacji. Sytuacja wydaje się prostsza, jeśli posiadamy oszczędności i możemy z nich pokryć wzrost rat kredytów. Ale to raczej rozwiązanie krótkotrwałe, i na dłuższą metę mało efektywne. Innym rozwiązaniem może być próba „przeczekania” problemu. Liczenie na to, że w bliskiej perspektywie czasowej stopy procentowe znacząco spadną może okazać się zdradliwe.  Rozwiązaniem może być restrukturyzacja kredytu.

Restrukturyzacja kredytu — przejście na oprocentowanie stałe może nie wystarczyć…

W pierwszej połowie bieżącego roku wiele firm jak i osób fizycznych zdecydowało się na zabezpieczenie stopy procentowej i przejście na oprocentowanie stałe. Nie wszyscy jednak w porę skorzystali z tej możliwości. Aktualnie również w większości banków istnieje możliwość zmiany oprocentowania na stałe. Proponowane obecnie stałe oprocentowanie zbliżone jest do aktualnego oprocentowania i zabezpiecza nas niejako na przyszłość.

Trudno byłoby dać jedną radę wszystkim kredytobiorcom. Sytuacja każdego gospodarstwa domowego jest inna, tak jak inna jest sytuacja w każdej branży czy w każdym przedsiębiorstwie. Bieżący kryzys na Ukrainie spowodował zakłócenie łańcuchów dostaw, podniesienie kosztów produkcji, problemy ze zbytem produktów.

Niezależnie od tego, jak bardzo zmieniły się okoliczności funkcjonowania firm, warto pamiętać, ze banki również zdają sobie sprawę ze zmieniającej się rzeczywistości.

Nie czekaj zbyt długo z rozpoczęciem rozmów z Bankiem na temat restrukturyzacji…

Pierwszym krokiem powinna być więc próba podjęcia rozmów z Bankiem na temat restrukturyzacji. Najlepiej dużo wcześniej, niż wzrost kosztów zupełnie uniemożliwi spłatę zaciągniętych zobowiązań. Wewnętrzne przepisy w każdym banku są inne. Zazwyczaj przewidują jednak możliwość odstępstw od standardowych procedur. Bardzo często podczas rozmów Bankiem udaje się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Czasami może to być rozłożenie spłaty kredytu na dłuższy okres, czasami zawieszenie spłaty rat… wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Taka restrukturyzacja posiadanego zadłużenia poprzedzona jest na ogół przygotowaniem przez Klienta biznesplanu, czy też planu naprawczego, którego istotnym elementem są prognozy finansowe, pokazujące jak zakładana zmiana obciążeń kredytowych wpłynie na sytuację finansową Klienta. Czy zakładana zmiana w połączeniu z podejmowanymi przez Klienta działaniami pozwoli na spłatę zobowiązań w innym terminie? Często istotnym elementem takiej bankowej restrukturyzacji zadłużenia jest także zmiana dotychczasowego zabezpieczenia. Tak jak wspomniałem wcześniej – wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Restrukturyzacja kredytu — przygotuj się do rozmowy…

Na ogół bank już podczas pierwszej rozmowy z Klientem zwracającym się o restrukturyzację zadłużenia formułuje oczekiwania co do niezbędnej dokumentacji umożliwiającej podjęcie decyzji. Czasami dokumentacja ta uzupełniana jest na dalszym etapie procedowania.  Zazwyczaj dużą część wymaganych przez bank dokumentów Klient jest w stanie przygotować samodzielnie. Czasami niezbędna jest natomiast profesjonalna pomoc.

Tym wpisem chcielibyśmy zapoczątkować serię krótkich porad poświęconych przygotowaniu dokumentów wymaganych przez banki w procesie restrukturyzacji. Mamy nadzieję, że może uda nam się dołożyć małą cegiełkę w procesie funkcjonowania w tym trudnym gospodarczo okresie. Jeśli natomiast będą Państwo potrzebowali wsparcia na którymkolwiek etapie rozmów z Bankiem – zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj inne nasze artykuły:

Przeczytaj także:

dr Adam Piotr Chociej


Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.