Po co nam prognoza finansowa?

Co to jest prognoza finansowa?

Słownik języka polskiego podaje, że prognoza to przewidywanie przyszłych zjawisk lub zdarzeń. Prognoza finansowa zatem to przewidywanie przyszłych zjawisk lub zdarzeń związanych z naszymi finansami. Prognoza finansowa jest jednym z głównych narzędzi budżetowania czy też planowania działalności firmy w kolejnych latach.

Po co nam prognozy finansowe

Kiedy niezbędne jest przygotowanie prognozy finansowej?

Najczęściej prognozy finansowe przygotowujemy wtedy, kiedy potrzebujemy zewnętrznych źródeł finansowania dla naszej działalności. Bez względu na to, czy dodatkowego kapitału poszukujemy u prywatnych inwestorów, w spółkach kapitałowych czy też w bankach decyzja o ulokowaniu środków pieniężnych w naszej firmie w głównej mierze opierać się będzie na przygotowanych prognozach finansowych.

Innymi słowy — kiedy chcemy uzyskać kredyt — to zazwyczaj bank prosi nas o przygotowanie prognoz finansowych. Prognozy finansowe są w takiej sytuacji jednym z istotnych (jeśli nie najistotniejszym) załącznikiem do składanego w banku wniosku o kredyt.

Na jakie okresy przygotować prognozę finansową?

W przypadku prognoz finansowych przygotowywanych na potrzeby uzyskania kredytu okres, na jaki przygotowujemy prognozy, określa sam inwestor. Warto jednak wziąć pod uwagę oczekiwania banku w tym zakresie. Unikniemy dzięki temu podwójnej pracy i od samego początku przygotowując prognozy, które spełnią bankowe oczekiwania.

Należy pamiętać, że im krótszy okres zawiera prognoza, tym jest ona dokładniejsza. Prognozy krótkoterminowe obejmują najbliższe miesiące zwykle do roku i przygotowywane są w rozbiciu na miesiące lub kwartały. W przypadku prognoz przygotowanych na okres od roku do trzech lat możemy mówić o prognozach średnioterminowych. Prognozy długoterminowe obejmują natomiast okres dłuższy niż trzy lata i wykorzystywane są przy układaniu długofalowych planów firmy.

Prognoza finansowa — dlaczego warto ją przygotować?

Jeśli przygotowujemy się do zaciągnięcia kredytu, prognozy finansowe będą jednym z dokumentów, na podstawie których bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu.

W czasie wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych prognozy finansowe może okazać się przydatne narzędziem do określenia płynności finansowej firmy. Prognozując poziom wpływów ze sprzedaży oraz termin ich wpływu przy uwzględnieniu kosztów, jakie w kolejnych miesiącach będzie ponosić nasza firma, z dużą dokładnością możemy określić płynność finansową, czyli naszą zdolność do regulowania bieżących płatności.  

Najprościej rzecz ujmując, przygotowanie prognozy przychodów w najbliższych miesiącach oraz wszystkich kosztów, jakie będziemy zmuszeni ponieść, pozwoli nam oszacować potencjalny stan środków pieniężnych, jakimi będziemy dysponować. Na tej podstawie zaś możemy zarządzać finansami firmy. Jeśli przewidywany stan środków wydaje się niewystarczający, możemy zaplanować jakieś działania. Rozważyć możliwość podjęcia działań związanych z optymalizacją kosztów, pozyskaniem nowych klientów, zaciągnięciem kredytu czy decyzji o restrukturyzacji dotychczasowych zobowiązań

Podsumowując, prognozy finansowe to nie tylko załącznik wymagany przez bank na etapie ubiegania sie o kredyt. To przede wszystkim narzędzie, które może być bardzo pomocne w procesie zarządzania firmą.

Przeczytaj inne nasze artykuły:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Agnieszka Malec


Ekonomistka, analityk finansowy, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku