RESTRUKTURYZACJA

Potoczne pojęcie restrukturyzacji jest dość szerokie i obejmuje zarówno działania prowadzone w przedsiębiorstwie w celu poprawy jego płynności finansowej czy wydajności pracy, jak i działania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo restrukturyzacyjne.

Nasze usługi obejmują zarówno pomoc w negocjacjach prowadzonych z wierzycielami i bankami w sytuacji przejściowych problemów z płynnością, jak i w przypadku restrukturyzacji prowadzonej w oparciu o ustawę z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Ustawa określa możliwość prowadzenia restrukturyzacji w czterech rodzajach postępowań:

1. postępowaniu o zatwierdzenie układu

2. przyspieszonym postępowaniu układowym

3. postępowaniu układowym

4. postępowaniu sanacyjnym

Warto zwrócić uwagę, iż do połowy 2021 r. obowiązuje jeszcze jeden tryb postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159).

Jest to bardzo uproszczony tryb, stanowiący pewna modyfikacje postępowania o zatwierdzenie układu. Jak stanowi ustawa, do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne może zawrzeć z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o oraz obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy.

O korzyściach związanych z restrukturyzacją pisaliśmy na naszej stronie w dziale Aktualności – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam artykułami.

Nasza firma we współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi pomaga w prowadzeniu wszystkich wymienionych wyżej postępowań. Naszym Klientom zapewniamy obsługę prawną przez współpracujące z nami Kancelarie Adwokackie i Radcowskie.

Zdajemy sobie sprawę, że w sprawach finansowych bardzo istotny jest czas. Proponujemy, aby jeszcze przed pierwszym spotkaniem przedsiębiorcy zainteresowani współpraca przygotowali informacje o:

– ilości i łącznej wartości zobowiązań,

– statusie zobowiązań (czy są regularnie spłacane, prowadzone jest postępowanie sądowe, egzekucyjne, windykacyjne)

– wysokość osiąganych przychodów, wysokość osiąganych dochodów,

– posiadany majątek (firmowy i prywatny) oraz jego wartość,

– informacje o branży, w której działa przedsiębiorca

– przyczyny powstania problemów z wypłacalnością.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi upadłości

Polecamy artykuły na temat restrukturyzacji