System „Bankowy Rejestr”

System Bankowy Rejestr to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. Bankowy Rejestr należy odróżnić zarówno od Biura Informacji Kredytowej jak i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wprawdzie nie jest on tak popularny jak wspomniany BIK czy BIG, to jednak z uwagi na konsekwencje wynikające ze znalezienia się w tym Systemie określany jest on często „czarną listą”. Banki korzystają z tej instytucji w celu weryfikacji i odrzucenia niesolidnych klientów.

Nasza obecność w Systemie Bankowy Rejestr będzie skutkowała tym, że banki w zdecydowanej większość przypadków odrzucą nasze starania o jakąkolwiek pożyczkę czy kredyt, nawet wtedy gdy będziemy posiadali zdolność kredytową. W optymistycznej wersji będziemy zmuszeni liczyć się z dodatkowymi wymaganiami (konieczność dodatkowego zabezpieczenia kredytu nieruchomością, zastawem, żyrantem), czy też wyższymi kosztami kredytu.

Należy podkreślić, że dane wprowadzone do Bankowego Rejestru mogą być przetwarzane bez zgody klienta nawet przez 5 lat po zamknięciu rachunku bankowego. Mając na uwadze wagę i konsekwencje związane z wpisem do Systemu należy zadać sobie pytanie w jaki sposób i kiedy nasze dane mogą się tam znaleźć. Odpowiedź nie jest skomplikowana Bankowy Rejestr gromadzi dane klientów indywidualnych i przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec banków. Co istotne zaległości dotyczące zobowiązań wcale nie muszą być bardzo wysokie. Aby zostać wpisanym do Bankowego Rejestru opóźnienie w spłacie zadłużenia powinno wynosić co najmniej 60 dni, a łączna kwota zaległości w przypadku konsumentów to co najmniej 200 zł, zaś w przypadku przedsiębiorców jest to kwota wynosząca co najmniej 500 zł.

W Systemie Bankowy Rejestr widoczne są m.in. następujące dane: imię i nazwisko, ewentualnie dane firmy, adres, PESEL, NIP (REGON w przypadku firm).

Osoby i podmioty, które znalazły się w Bankowym Rejestrze mogą starać się o usunięcie z Systemu. Przede wszystkim wszystkie zaległości powinny zostać uregulowane. Gdy to nastąpi można wystąpić o wykreślenie z tzw. „czarnej listy”, jednak negatywny wpis może być usunięty wyłącznie przez instytucję, która dokonała zgłoszenia do Systemu.

Złożenie wniosku z prośbą  o wykreślenie nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia. O tym, czy Bank, który dokonał wpisu przyjmie taką prośbę czy też nie, zależy od konkretnego przypadku rozpatrywanego za każdym razem indywidualnie.

Jesli mają Państwo pytania dotyczące możliwości wykreślenia wpisu z Bankowego Rejestru – zapraszamy do kontaktu. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie starań o wykreślenie danych z Bankowego Rejestru.

dr Adam Piotr Chociej


Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.