UPADŁOŚĆ

W życiu każdego człowieka mogą zdarzyć się sytuacje takie jak utrata pracy czy choroba, które mogą doprowadzić do problemów z egulowaniem zaciągniętych zobowiązań. W wielu przypadkach na skutek takich nieprzewidzianych okoliczności może dochodzić do rodzinnych i osobistych tragedii. Aby przeciąć narastające zadłużenie czasami najlepszym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości.

Upadłość zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej) reguluje w Polsce Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, 2320).

Postępowanie upadłościowe, to najkrócej mówiąc postępowanie sądowe, którego celem jest doprowadzenie do umorzenia lub istotnej redukcji długów lub innych zobowiązań finansowych zarówno osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców.

Zachęcamy Państwa do działu Aktualności, gdzie znajdą Państwo informacje o korzyściach wynikających z ogłoszenia upadłości oraz informacje o procedurze związanej z jej ogłoszeniem.

Nasza firma we współpracy z adwokatami i radcami prawnymi może pomóc Państwu w przeprowadzeniu procesu upadłości konsumenckiej.

Abyśmy mogli profesjonalnie i szybko pomóc w rozwiązaniu Państwa problemów, prosimy o przygotowanie kilku istotnych informacji:

– ilości i łącznej wartości zobowiązań,

– statusie zobowiązań (czy są regularnie spłacane, prowadzone jest postępowanie sądowe, egzekucyjne, windykacyjne)

– wysokość osiąganych przychodów, wysokość osiąganych dochodów,

– posiadany majątek (firmowy i prywatny) oraz jego wartość,

– informacji o tym, na co zostały przeznaczone zaciągnięte zobowiązania.

– przyczyny powstania problemów z wypłacalnością.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi restrukturyzacji

Polecamy artykuły na temat upadłości