„LEPSZY START – LEPSZE JUTRO”

Power

„LEPSZY START – LEPSZE JUTRO”

Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0011/18-00

 Projekt adresowany jest do 30 osób poniżej 30 roku życia, które nie uczą się, nie pracują i zamieszkują na terenie powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego.

Uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie kompleksowe i indywidualne wsparcie umożliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy. W szczególności uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

-  pomoc doradcy zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb oraz w diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

-  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu

W zależności od indywidualnie określonych potrzeb uczestnikom projektu zostanie zapewniona możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub staże zawodowe u pracodawców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jak również pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie przyjęcia pracowników na staż zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 601 861 080 lub kontakt mailowy na adres: adam.chociej@consolator.com.pl

 

Pliki do pobrania:

>>Regulamin<<

>>Formularz rekrutacyjny<<

>>Oświadczenie uczestnika<<

>>Deklaracja uczestnictwa<<

Działania realizowane aktualnie w projekcie:

  1. spotkania z doradcą zawodowym (ul. Łąkowa 9/38):

10-01-2019 od godz. 14.15 do 15.15

13-01-2019 od godz. 12.00 do 13.00

  1. Staże:

JB: pon.-pt., od godz. 8.00 do godz. 16.00. Przedszkole Marchewka w Białymstoku, ul. Żeromskiego 1 a lok. 4 i 5, od 1 listopada 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.

KB: pon.-pt.,  od godz. 10.00 do godz. 18.00, sklep zoologiczny Kameleon w Białymstoku, ul. Ryska 1, od 1 listopada 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.

  1. Szkolenia:

LK: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT, planowany termin zakończenia 31 stycznia

MB: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT w Białymstoku, ostatnie zajęcia praktyczne 10 stycznia.

KB: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT w Białymstoku, planowany termin zakończenia 31 stycznia,

WH: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT w Białymstoku, planowany termin zakończenia 16 stycznia,

EJ: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT w Białymstoku, planowany termin zakończenia 10 lutego,

ZZ: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT w Białymstoku, planowany termin zakończenia 20 lutego,

FZ: zajęcia praktyczne kat. B, uzgadniane indywidualnie z autoszkołą  FAWORYT w Białymstoku, planowany termin zakończenia 31 stycznia,

PR: kurs obsługi koparko-ładowarki, zakończył zajęcia, oczekuje na termin egzaminu,

BK: prawo jazdy kat. B, autoszkoła FAWORYT w Białymstoku , zajęcia teoretyczne: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 stycznia od godz. 17.00do 19.15;

ŁCH: kurs masażu, do  10 stycznia w Nefretete SPA.
ul. Legionowa 6, 15-369 Białystok,