„LEPSZY START – LEPSZE JUTRO”

Power

„LEPSZY START – LEPSZE JUTRO”

Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0011/18-00

 Projekt adresowany jest do 30 osób poniżej 30 roku życia, które nie uczą się, nie pracują i zamieszkują na terenie powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego.

Uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie kompleksowe i indywidualne wsparcie umożliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy. W szczególności uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

-  pomoc doradcy zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb oraz w diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

-  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu

W zależności od indywidualnie określonych potrzeb uczestnikom projektu zostanie zapewniona możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub staże zawodowe u pracodawców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jak również pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie przyjęcia pracowników na staż zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 601 861 080 lub kontakt mailowy na adres: adam.chociej@consolator.com.pl

 

Pliki do pobrania:

>>Regulamin<<

>>Formularz rekrutacyjny<<

>>Oświadczenie uczestnika<<

>>Deklaracja uczestnictwa<<

Działania realizowane aktualnie w projekcie:

 • 1 osoba w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca odbywała staż w spółce Nawigator Doradztwo i Szkolenia sp. z o.o., ul. Łąkowa 9/38 w Białymstoku. Staż odbywał się w godzinach 7.30-15.30.
 • 1 osoba w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca odbywała staż w Biurze rachunkowym Audyt BT Bogumiła Tołoczko, ul. Przygodna 14 lok. U4 w Białymstoku. Staż odbywał się w godzinach 7.30-15.30.
 • 1 osoba ukończyła w ramach projektu kurs na prawo jazdy kat. B w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A oraz zdała egzamin i uzyskała prawo jazdy oraz odbywa staż w okresie od 17 czerwca do 16 września w CANKAAN Aneta Cakici ul. Malmeda 11 lok.14. Staż odbywa się w godzinach od 10 do 18.
 • 1 osoba w okresie od 17 czerwca do 16 września odbywa staż w  Hotelu Knieja w Supraślu Al. Niepodległości 6, 16-030 Supraśl. Staż odbywa się w godzinach od 9 do 16.
 • 1 osoba jest w trakcie kursu na prawo jazdy w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A oraz w okresie od 1 sierpnia do 31 października odbywa staż w spółce Nawigator Doradztwo i Szkolenia sp. z o.o., ul. Łąkowa 9/38 w Białymstoku. Staż odbywa się w godzinach 7.30-15.30.
 • 1 osoba jest w trakcie kursu na prawo jazdy ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A oraz w okresie od 1 sierpnia do 31 października odbywa staż w Firmie EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Młynowa 17 lok. 1 w Białymstoku, w godz. 8.00 – 16.00
 • 1 osoba od 1 sierpnia do 30 października odbywa staż w spółce Yuniversal Podlaski sp. z o. o ul. Piękna 3, 15-282 Białystok. Staż odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.30
 • 1 osoba od 1 września do 30 listopada odbywa staż w firmie Salon Kosmetyczny „MADLEN” Magda Szyluk. Al. Piłsudzkiego 24 lok.3, 15-088 Białystok. Staż odbywa się w godzinach od 10.00 do 18.00.
 • 1 osoba w okresie od 1 października do 31 grudnia odbywa staż w Biurze rachunkowym Audyt BT Bogumiła Tołoczko, ul. Przygodna 14 lok. U4 w Białymstoku. Staż odbywa się w godzinach 7.30-15.30
 • 1 osoba jest w trakcie kursu na koparko-ładowarkę w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie przez ośrodek szkolenia kierowców.
 • 2 osoby są podczas kursu kosmetycznego w szkole „Vena Art” Przy ul. Krakowskiej 11 w Białymstoku
 • 1 osoba jest podczas kursu na trenera personalnego w „Fit Academy” odbywa się w weekendy na siłowni Calypso Fitness Club przy ul. Jurowieckiej 1, 15-101 Białystok. Godziny ustalane indywidualnie.
 • 1 osoba w okresie od 01.11.2019 do 31.01.2020 odbywa staż w „Akademii Malucha Aneta Szoka w Białymstoku” w systemie zmianowym od 7 do 15 i od 10 do 18 przy ul. Żeromskiego 1A kol 4 i 5.
 • 1 osoba jest w trakcie kursu na prawo jazdy w szkole „Faworyt” oraz w okresie od 1 listopada do 31 stycznia 2020r odbywa staż w sklepie „Kameleon” przy ul. Ryskiej 1, 15-008 w Białymstoku. Staż odbywa się w godzinach od 10.00 do 18.00.
 • 3 osoby ukończyły w ramach projektu kurs na prawo jazdy kat. C.
 • 6 osób jest w trakcie kursu na prawo jazdy kat B w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie przez ośrodek szkolenia kierowców
 • 3 osoby są w trakcie kursu na prawo jazdy kat C w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie przez ośrodek szkolenia kierowców
 • 2 osoby są w trakcie spotkań z doradcą zawodowym, podczas których przygotowywany jest IPD. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zajęcia odbywają się w biurze Projektu przy ul. Łąkowej 9/38 w Białymstoku.

 

Zajęcia teoretyczne na prawo jazdy kat B odbywają się w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A odbywają się w godzinach od 18:00 do do 20:15.