„LEPSZY START – LEPSZE JUTRO”

Power

„LEPSZY START – LEPSZE JUTRO”

Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0011/18-00

 Projekt adresowany jest do 30 osób poniżej 30 roku życia, które nie uczą się, nie pracują i zamieszkują na terenie powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego.

Uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie kompleksowe i indywidualne wsparcie umożliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy. W szczególności uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

-  pomoc doradcy zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb oraz w diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

-  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu

W zależności od indywidualnie określonych potrzeb uczestnikom projektu zostanie zapewniona możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub staże zawodowe u pracodawców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jak również pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie przyjęcia pracowników na staż zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 601 861 080 lub kontakt mailowy na adres: adam.chociej@consolator.com.pl

Już wkrótce na naszej stronie pojawią się dalsze informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

ZAPRASZAMY!