Mediacje

Nasza firma od kliku lat prowadzi centrum mediacji w Białymstoku i Warszawie, specjalizując się w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Mediacja to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której profesjonalny mediator pomaga stronom w komunikacji, określeniu rzeczywistych potrzeb oraz wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Mediator jest osobą, która pomaga Stronom rozwiązać spór i zakończyć konflikt między nimi, dba również o sprawy organizacyjne związane z przebiegiem mediacji.

Mediację w sprawach cywilnych i gospodarczych regulują przepisy art. 1831 – 18315 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Więcej szczegółów na temat prowadzonych przez nas mediacji znajdą Państwo na stronie:

www.centrum-mediacji.com.pl