Zrealizowane

 

Zrealizowane projekty szkoleniowe, współfinansowane przez Unię Europejską:

„Akademia Gródek”

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w okresie od lutego 2017 r. do czerwca 2018 r. W projekcie wzięli  udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Gródku. W ramach projektu doposażone zostały pracownie przedmiotowe oraz zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne dla uczniów.

„Gimnazjum w Gródku – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”
Projekt zrealizowany w latach 2013-2015 dla 52 uczniów Gimnazjum w Gródku.

„Wykwalifikowany Doradca Finansowy”
Projekt szkoleniowy zrealizowany w 2014 r. dla 60 osób bezrobotnych, zainteresowanych zdobyciem
zawodu doradcy finansowego

„Młodzi-Aktywni”
Projekt szkoleniowy zrealizowany w 2014 roku dla 60 osób bezrobotnych zainteresowanych zdobyciem
zawodu kelnera.

„Reorientacja zawodowa-nowe możliwości”
Projekt szkoleniowy, zrealizowany w 2013 r., w którym wzięło udział 80 rolników zainteresowanych
zdobyciem uprawnień spawacza.

„Kompetentny pracownik Banku Spółdzielczego!”
Projekt szkoleniowy adresowany do 86 pracowników banków spółdzielczych, zrealizowany w latach 2012 -
2013.

„Zawód kierowcy -alternatywą dla rolnika”
Projekt szkoleniowy dla 102 rolników, realizowany w latach 2012 – 2013

„Kierowca samochodu ciężarowego-zawód szansą na lepszą przyszłość”
Projekt realizowany w latach 2011 – 2013, umożliwiające 120 osobom zdobycie upracnień kierowcy
samochodu ciężarowego

„Alternatywa dla Rolnika”
Projekt obejmujący szkolenia dla 81 rolników, zainteresowanych zdobyciem zawodów umożliwiających
odejście z rolnictwa, realizowane w latach 2011 – 2012

„Edukacja na obszarach wiejskich”
7 projektów szkoleniowych realizowanych w latach 2010 – 2011 w szkołach na terenie gmin Choroszcz,
Czarna Białostocka, Gródek i Zabłudów. W siedmiu projektach wzięło udział łącznie 204 osoby

„Profesjonalna Bankowość”
Projekt szkoleniowy dla 86 pracowników banków spółdzielczych, realizowany w latach 2010 – 2011

„Profesjonalna kadra firmy szkoleniowo-doradczej”
Projekt zrealizowany w latach 2009 – 2010 z udziałem pomocy publicznej, dla 11 pracowników firmy
szkoleniowej

„Kierowca zawodowy -nowa perspektywa”
projekt, obejmujący cykl szkoleń zrealizowanych w latach 2008 – 2010, dla 130 osób zainteresowanych
zdobyciem prawa jacdy kategorii C i E.

„Służba zdrowia -szkolenia kluczem do sukcesu”
Projekt, obejmujący cykl szkoleń zrealizowanych w latach 2008 – 2010 dla 150 pracowników służby zdrowia

„Akademia bankowości i sprzedaży”
Projekt zrealizowany w 2008 roku dla 25 pracowników sektora bankowego.